CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Phạm vi thu thập:

a. MXH Hello Xóm chỉ thu thập các thông tin sau của Người Sử Dụng:Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email.

b. Thông tin chung: thông tin về cấu hình thiết bị truy cập MXH Hello Xóm (điện thoại, máy tính, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải trên MXH Hello Xóm.

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi giữa bạn hoặc bất kỳ hình thức nào nhằm theo dõi Người Sử Dụng, ngoại trừ việc lọc nội dung và các nghĩa vụ quản lý nội dung thông tin xấu được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

2. Mục đích sử dụngthông tin:

Việc thu thập các thông tin của Người Sử Dụng nhằm phục vụ việc đăng ký Tài Khoản, cung cấp các Dịch Vụ và thực hiện nghĩa vụ của Hello Xóm trong việc quản lý nội dung thông tin xấuđược quy định bởi pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

MXH Hello Xóm lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Người Sử Dụng và nhật ký xử lý các thông tin được đăng tải.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

MXH Hello Xóm lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất,địa chỉ IP của Người Sử Dụng và nhật ký xử lý các thông tin được đăng tải;

Địa chỉ của Hello Xóm: Số 318 Nguyễn Xiển, Khu Phố Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Người Sử Dụng có toàn quyền tiếp cận và sử dụng chức năng tùy chỉnh để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người Sử Dụng có toàn quyền tiếp cận và sử dụng tính năng “Chỉnh sửa thông tin cá nhân” để tiếp cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Hello Xóm.

Chỉ có Người Sử Dụng đãđược xác thực số điện thoại mới được đăng nhập và chỉnh sửa thông tin cá nhân củatài khoản.

6. Chính sách bảomật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Sử Dụng:

Hello Xóm cam kết áp dụng các chính sách sau để bảo mật thông tin, bao gồm việc áp dụng phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tài và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và nhật ký thông tin của Người Sử Dụng. Chúng tôi cam kết giữ bí mật và luôn áp dụng cơ chế bảo mật cao nhất cho các thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp cho Hello Xóm hoặc thu thập từ Người Sử Dụng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.