THOẢ THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI HELLO XÓM

1. Giới thiệu chung

Mạng xã hội Hello Xóm là trang mạng dành riêng để kết nối các nhóm cá nhân có cùng sở thích. Mạng xã hội Hello Xóm do Công ty TNHH Hello Xóm phát triển. Mọi quyền sở hữu đều được bảo lưu.

2. Quy định chung

Người dùng Mạng xã hội Hello Xóm phải đọc kỹ Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội này và các điều khoản có liên quan. Bằng việc tải, cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Hello Xóm, người dùng được hiểu là đã đồng ý với các điều khoản trên.

3. Tài khoản

Người dùng Mạng xã hội Hello Xóm được quyền lập một tài khoản. Người dùng phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi.

Tài khoản sẽ được xác thực bằng email hoặc số điện thoại. Người dùng phải đảm bảo các thông tin được cung cấp để mở tài khoản là đúng, chính xác tại thời điểm cung cấp.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm

Người dùng được sử dụng Tài khoản để giao lưu, kết bạn thông qua các tính năng của Mạng xã hội Hello Xóm, ngoại trừ việc sử dụng để phục vụ các mục đích bị nghiêm cấm sau theo pháp luật Việt Nam:

a. Chống lại Nhà nước; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

e. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

f. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5. Phí và các khoản thu

Mạng xã hội Hello Xóm không thu bất kỳ loại phí nào.

6. Cam kết bảo mật thông tin

Các thông tin cá nhân của Người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật và sẽ không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Bằng việc sử dụng mạng xã hội, Người dùng đồng ý rằng Mạng xã hội Hello Xóm được quyền sử dụng các thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp.

7. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm Thỏa thuận sử dụng này sẽ được xử lý theo Quy chế sử dụng Mạng xã hội và quy định pháp luật. Ban quản trị mạng xã hội có toàn quyền quyết định các biện pháp và hình thức xử phạt.

8. Bảo trì và cập nhật

Mạng xã hội Hello Xóm sẽ được cập nhật và bổ sung các tính năng tùy theo từng thời điểm. Các điều khoản sử dụng và Thỏa thuận cũng sẽ được cập nhật tương ứng tại địa chỉ https://www.helloxom.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng Mạng xã hội Hello Xóm, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, kể cả bản cập nhật của nó.

9. Liên lạc với chúng tôi

Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị, và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Mạng xã hội.

  • Công ty TNHH Hello Xóm
  • Địa chỉ: 319 Nguyễn Xiển, Khu Phố Gò Công, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
  • Sdt: 0283 6361 705