Crafts BY Mi lan

Học Đan Len

  • Sat Sep 21 3:00 pm
  • 174 Hai Bà Trưng

    174 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • English, Vietnamese

Details

Học đan len cùng Mi Lan, cứ mỗi thứ 7 hàng tuần!

Where we’ll go

174 Hai Bà Trưng

174 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam