Art BY Hanh Tam Phan

Tô tô vẽ vẽ (Little Painters)

  • Sat Aug 17 3:00 pm
  • 37 Nguyễn Thị Diệu

    37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Vietnamese

1 Going

  • Ngoc Nguyen

Details

Tô tô vẽ vẽ, làm thủ công và đọc sách tự do tại thư viện Nam Thi. Hoạt động phù hợp với người lớn và các bé 😉

Where we’ll go

37 Nguyễn Thị Diệu

37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam