Crafts BY Hanh Tam Phan

Khéo tay xếp giấy / Easy Peasy & Fun Origami

  • Sat Aug 31 3:00 pm
  • 37 Nguyễn Thị Diệu

    37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Vietnamese

Details

Trải nghiệm xếp giấy nghệ thuật, thỏa sức sáng tạo, thổi hồn vào giấy, và đọc sách tự do tại thư viện Nam Thi.

Where we’ll go

37 Nguyễn Thị Diệu

37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam