Shopping BY Hanh Tam Phan

Thăm nhà Coucou Hibou

  • Thu Aug 15 3:30 pm
  • Vườn Bia 2F

    2F Nguyễn Thành Ý, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Vietnamese

Details

Coucou Hibou có stationery nghệ thuật, là chỗ bạn có thể ghé lại mua vài ba quyển sổ, sau đó bạn có thể lặng im ngồi đọc một quyển sách. Kê một cái ghế ngồi gần cửa sổ rồi viết lách cho nhau mà không sợ kỳ. Một không gian để chia sẻ với những người lạ, có thể viết lách trong im lìm, và gặp những người say mê làm những thứ cỏn con xinh đẹp.

Where we’ll go

Vườn Bia 2F

2F Nguyễn Thành Ý, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam