BY Polar

THƯỞNG THỨC BIA NGOẠI - GIÁ VIỆT

  • Sun Nov 17 6:00 pm
  • 6 Đường Nguyễn Biểu

    6 Đường Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Details

⚡️𝗕𝗶𝗮 𝗠𝘆̃ 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝗮̆́𝗰 𝗯𝗲̂̀𝗻 𝗯ỉ ? 💋Mồi ngon rượu cay chỉ thiếu bạn hiền,đến POLAR làm chai beer tâm sự chuyện đời,chuyện người ,chill đi rồi tính. Đến với Polar bạn sẽ được trò chuyện và chill cùng 1 chai bia Mỹ với giá 35k 💋Chưa hết, Polar có cả thế giới beer ngon chờ bạn từ THÁI-TIỆP-BỈ-ANH-ĐỨC cùng các loại beer craft và mồi ngon chất chơi chờ bạn và đồng bọn 💋Hứa sẽ ngon <3 Hứa sẽ chill 🌎Polar station - Coffee & Chill: số 6 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5

Where we’ll go

6 Đường Nguyễn Biểu

6 Đường Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam