BY Mambotino Dance Studio

TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC: BACHATA BASIC

  • Wed Nov 20 7:15 pm
  • 12 Vườn Chuối

    12 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Details

Bachata basic course at Mambotino Dance Studio ** New course for beginner: ✅ Weekly Mon - Wed 7:15-8:15pm: Bachata basic 1 🔔 Starting: 26/08 🌴 Weekly Sat - Sun 5:30-6:30pm: Bachata basic 1 🔔 Starting: 7/9 -------------- Khoá học Bachata basic tại Mambotino Dance Studio www.facebook.com/mambotino 700,000VND/khoá (8 buổi) ** Lịch khai giảng lớp cơ bản cho người mới hoàn toàn: ✅ Thứ 2&4 hàng tuần 7h15-8h15pm: Bachata basic 1 🔔 Khai giảng: 26/08 🌴 Thứ 7&Chủ Nhật hàng tuần 5h30-6h30pm : Bachata basic 1 🔔 Khai giảng: 07/09 ✌️ Inbox Trang Mai (0903341208) hoặc Khoi Nguyen (0938023690) để biết thêm thông tin nha. #Mambotino #salsa #bachata #kizomba

Where we’ll go

12 Vườn Chuối

12 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam