BY Mambotino Dance Studio

LỚP HỌC SALSA "COOL NGẦU"

  • Tue Nov 19 8:00 pm
  • 12 Vườn Chuối

    12 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Details

🔔 Lịch học salsa on2/bachata/kizomba mới nhất tại Mambotino nhé các bạn 🥰 🙌 Thứ 2&4 hàng tuần (tầng 3) ✅ 6h15-7h15pm: salsa on2, level: basic1 (GV: Trang Mai) ✅ 7h15-8h15pm: bachata, level: basic1 GV: Trang Mai) ✅ 8h15-9h15pm: salsa on2, level: basic1, KG: T2 (GV: Trang Mai) 🙌 Thứ 3&5 hàng tuần ( tầng 3) ✅ 6h15-7h15pm: salsa on2, level: basic2, (GV: Trang Mai) ✅ 7h15-8h15pm: bachata, level: inter2, (GV: Khoi Nguyen & Trang Mai) ✅ 8h15-9h15pm: salsa on2, level: pre_inter2, (GV: Khoi Nguyen & Trang Mai) 🙌 Thứ 3&5 hàng tuần ( tầng 2) GV : YOGI ✅ 7h30-8h30pm: bachata sensual, level: pre_inter2, KG: ✅ 8h30-9h30pm: kizomba, level: inter, KG: 🙌 Thứ 6 hàng tuần (tầng 3) ✅ 7h30-9h30pm: kizomba, level: basic (GV : Yogi) 🙌 Thứ 7 hàng tuần (tầng 3) ✅ 3h45-5h15pm: salsa shine on2, level: pre_inter (GV : Trang Mai) 🙌 CN hàng tuần (tầng 3) ✅ 5h-6h30pm: salsa shine on2, level: beginner 1, KG: 6/10 (GV : Trang Mai) 🙌 Thứ 7&CN hàng tuần (tầng 3) ✅ 5h30-6h30pm T7 & 4-5pm CN, bachata, level: basic 1, KG: CN, 15/09 (GV: Khoi Nguyen) 🙌 Salsa on2 ( NewYork style) ✅ Level Beginner 1->6: từ 1 tháng -> 6 tháng. Pre-Inter 1->6 : từ 7 tháng -> 1 năm. Inter level : trên 1 năm. 🙌 Bachata ✅ Level Beginner 1->3: từ 1 tháng -> 3 tháng. Pre-Inter 4->6 : từ 4 tháng -> 6 tháng. Inter level : trên 6 tháng. 👱‍♀️ Đăng ký: inbox ngay cho cô Trang Mai (0903341208) hoặc thầy Khoi Nguyen để đăng ký học hoặc được tư vấn thêm nhé.

Where we’ll go

12 Vườn Chuối

12 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam