BY Co-Space

NON-PROFIT ORGANIZATION JOB FAIR

  • Sun Nov 03 10:00 am
  • CO-SPACE

    104A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Details

(Tiếng Việt bên dưới) ❤ NON-PROFIT ORGANIZATION JOB FAIR TICKET FEE: 100,000VND/pax for attending visitor ✔ For sign-up, please make your payment in advance If you have always wanted to give back, but haven’t quite found the right way how, then this is your chance to meet interesting and inspiring Non-Profit Organizations who are looking for staff. 💙 Non-Profit Organizations (NPO) will present their volunteer & paid jobs to the visitors of the NPO job fair. Visitors have a chance to see a variety of different Non-Profit Organizations from different sectors (e.g. health, environment, child protection, education etc.) & meet like-minded people. 50% of the profits of this event will be donated by CO-SPACE to LIN 🔷 About LIN: The LIN Center for Community Development (LIN) is a Vietnamese, non-governmental and not-for-profit organization under the Vietnam Union of Science and Technology Associations (Registration Number A-840, 29 June 2009, by the Ministry of Science & Technology). Website: linvn.org & vietnamcauses.org --------------------------------- Hội Chợ Việc Làm – Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Phí vào cổng: 100,000VND/người * Để đăng kí, vui lòng thanh toán trước. Bạn là một người năng động và luôn muốn giúp đỡ cộng đồng? Đây là cơ hội để bạn có thể gặp gỡ và ứng tuyển vào các Tổ chức Phi Lợi Nhuận đang tìm kiếm nguồn lực. Các Tổ chức Phi Lợi Nhuận sẽ giới thiệu về những dự án thiện nguyện và về công việc họ đang tìm kiếm nguồn lực cho người tham dự buổi Hội chợ việc làm Phi Lợi Nhuận này. Những người tham gia sẽ được biết đến những Tổ Chức Phi Lợi Nhuận ở nhiều phương diện như Sức Khỏe, Môi Trường, Bảo Vệ Quyền Lợi Trẻ Em, Học Tập,... và hơn hết bạn sẽ được gặp những con người cùng chung chí hướng. 50% phí vào cổng từ CO-SPACE sẽ được quyên góp vào quỹ của LIN 🔷 Về Tổ Chức Phi Lợi Nhuận của Hội Chợ Việc Làm: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Giấy phép đăng ký số A-840, ngày 29/6/2009, của Bộ Khoa học & Công nghệ). Websites: linvn.org và vietnamcauses.org

Where we’ll go

CO-SPACE

104A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam