BY Danh DC

LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

  • Tue Dec 03 3:00 pm
  • Hello Xóm

    32 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2

Details

👨🏻‍🏫 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Anh Dương Công DANH & Anh Lê Xuân PHƯƠNG --------- ⏱ TỔNG KHÓA HỌC: 8 BUỔI 📆THỜI KHÓA BIỂU: 2 BUỔI/ TUẦN (THỨ BA & THỨ NĂM) ⏱THỜI LƯỢNG: 2 TIẾNG/ BUỔI (3:00 – 5:00 P.M) 👩🏻‍💻ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: Sinh viên/ Người yêu thích lập trình, có kiến thức cơ bản về lập trình 📎 YÊU CẦU: Học viên cần chuẩn bị Laptop cá nhân ============================ MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học, học viên sẽ: -> Có cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng nghề nghiệp sau này. -> Có thể tự xây dựng và phát triển các ứng dụng Android cơ bản. ============================ CHI TIẾT KHÓA HỌC: 🕐 Bài 1: - Tổng quan về android, định hướng phát triển nghề nghiệp - Cách cài đặt và cấu hình IDE để xây dựng ứng dụng android - Giới thiệu cấu trúc của 1 project android hoàn chỉnh - Thực hành tạo ứng dụng android đơn giản đầu tiên 🕑 Bài 2: - Làm quen với các thành phần tạo nên giao diện người dùng UI : layouts, dimens, colors, drawables, strings. 🕒 Bài 3: - Tìm hiểu về 1 trong 4 thành phần cơ bản của android : Activity. 🕓 Bài 4: - Tìm hiểu về Intent và Intent Filter: thành phần gửi message, action từ 1 thành phần sang 1 thành phần khác trong ứng dụng. 🕔 Bài 5: - Tìm hiểu về 1 trong 4 thành phần cơ bản của android : Services. 🕧 Bài 6: - Tìm hiểu về 1 trong 4 thành phần cơ bản của android : Broadcasts receiver. 🕖 Bài 7: - Tìm hiểu về Permission : thành phần bảo vệ độ bảo mật của người dùng Android. 🕗 Bài 8: - Tìm hiểu về cách tạo ra file cài đặt apk và cách đăng tải ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng CH Play.

Where we’ll go

Hello Xóm

32 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2