BY Duy Huan

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG iOS CĂN BẢN CÙNG SWIFT

  • Wed Dec 04 3:00 pm
  • Hello Xóm

    32 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Details

👨‍🏫 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Mr. Nguyễn Duy HUÂN 📝 TỔNG KHÓA HỌC: 5 BUỔI 🗓️ THỜI KHÓA BIỂU: THỨ TƯ & THỨ SÁU ⏲️ THỜI LƯỢNG: 2 TIẾNG/ BUỔI (3:00 – 5:00 P.M) 📍 ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Hello Xóm, Căn SH 02-01, số 32 đường B2, Sari Town, phường An Lợi Đông, quận 2 👨‍🎓 ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN: Sinh viên/ Người yêu thích lập trình, không cần có kiến thức về lập trình 📗 GIÁO TRÌNH: trình chiếu Power Point theo từng chủ đề của buổi học ❓ YÊU CẦU: Học viên cần có sẵn máy Macbook cá nhân 🎯 MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Sau khóa học, học viên sẽ: * Có cái nhìn rõ ràng về định hướng nghề nghiệp, tự tin ứng tuyển vào các vị trí lập trình mong muốn. * Có thể tự xây dựng và phát triển các ứng dụng iOS cơ bản. 📄 CHI TIẾT KHÓA HỌC: 1️⃣. Giới thiệu a) Cấu trúc của khóa học. b) Mục tiêu của khóa học. c) Dự án mà sinh viên sẽ hoàn thành. d) Một số khái niệm lập trình cơ bản. e) Giới thiệu về XCode. f) Giới thiệu về mô hình MVC. 2️⃣. Sắp xếp các giao diện người dùng với Autolayout & Constraints a) Giới thiệu về Storyboard. b) Giới thiệu một số thành phần UI cơ bản. c) Sử dụng Autolayout d) Sử dụng Constraints. e) Áp dụng mô hình MVP trong dự án. f) Viết mã cho các sự kiện của UI. 3️⃣. Tìm hiểu về trình điều khiển (ViewController). a) Vòng đời ứng dụng  b) Thiết lập hình ảnh cho nút nhấn. c) Kích hoạt, vô hiệu hóa một nút nhấn. d) Thêm nhiều màn hình vào ứng dụng. e) Điều hướng giữa các màn hình. f) Giới thiệu về Seque. 4️⃣. Ghi và phát âm thanh a) Giới thiệu về nền tảng AVFoundation b) Cách ghi và phát âm thanh. c) Giới thiệu về Delegation & sử dụng AVAudio Delegation trong dự án. d) Truyền giá trị giữa các trình điều khiển. 5️⃣. Thêm hiệu ứng cho âm thanh. a) Giới thiệu StackView b) Phát âm thanh c) Thêm hiệu ứng cho âm thanh. d) Kế thừa class.

Where we’ll go

Hello Xóm

32 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam