BY Unit0 Saigon Cafe

Đêm nhạc thứ 7 - Acoustic night

  • Sat Nov 09 7:30 pm
  • Unito Coffee

    7 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Details

Giao lưu - thưởng thức âm nhạc cuối tuần cùng với Thảo Hồ, Kim Nguyên cùng với guitarlist Thiên Trình.

Where we’ll go

Unito Coffee

7 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3