Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp

Ứng Dụng Hello Xóm được thành lập với mục đích là kết nối giữa các Thành viên là nhà cung ứng dịch vụ và Thành viên khách hàng. Các thông tin cung ứng dịch vụ tại Ứng Dụng Hello Xóm đăng bởi các Thành Viên theo sự quyết định của các Thành Viên.

Ban Quản Trị Ứng Dụng Hello Xóm sẵn sàng và tích cực, tích cực hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thành viên  khi nhận được các khiếu nại của Thành viên về nội dung tin cung ứng dịch vụ sai sự thật.

Khi phát sinh tranh chấp giữa Thành Viên và Thành viên, Ứng Dụng Hello Xóm đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải trực tiếp giữa hai bên.

Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử

         Để khiếu nại, Thành viên thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên trực tiếp gửi khiếu nại đến Ban Quản Trị

  Ban Quản Trị Website

  Văn phòng Công ty TNHH Hello Xóm

  Địa chỉ: Số 318 Nguyễn Xiển, Khu Phố Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 08 38 99 88 99

  Email: [email protected]

 • Bước 2: Sau khi nhận được khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng của Ứng Dụng Hello Xóm sẽ trực tiếp liên hệ với Thành viên nhà cung ứng dịch vụ và Thành Viên khách hàng để xác minh các thông tin khiếu nại và có biện pháp xử lý cụ thể trên cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Thành viên. Thời hạn giải quyết khiếu nại là 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Thành viên. 
 • Bước 3: Trong trường hợp nội dung khiếu nại vượt quá thẩm quyền giải quyết quyết của Ứng Dụng Hello Xóm, Ứng Dụng Hello Xóm sẽ đề nghị các Thành viên đưa vụ việc ra giải quyết với cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Thành Viên. Ban Quản Trị Úng Dụng Hello Xóm sẽ hợp tác và cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên Ứng Dụng Hello Xóm

Ứng Dụng Hello Xóm cam kết hoạt động và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Thành viên khách hàng; và tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

Tùy theo mức độ vi phạm của Thành Viên (là bên đăng tin), Ban Quản Trị Sàn Giao Dịch có thể áp dụng các biện pháp xử lý sau:

 • a. Xóa bỏ lập tức tin cung ứng dịch vụ của Thành Viên đã đăng mà không cần thông báo đến Thành Viên; và/hoặc
 • b. Khóa chức năng đăng tin của Thành Viên trong một thời hạn do Sàn Giao Dịch quyết định; và/hoặc
 • c. Khóa tài khoản Thành Viên

Trong trường hợp (b) và (c), Ban Quản Trị sẽ thông báo bằng văn bản hoặc email đến Thành Viên và yêu cầu Thành Viên có biện pháp khắc phục trong một thời hạn do Ban Quản Trị quy định. Quá thời hạn này mà không nhận được phản hồi của Thành Viên hoặc Thành Viên vẫn chưa khắc phục vi phạm, Ban Quản Trị có quyền chuyển trạng thái truy cập của Thành Viên sang “inactive”.

Ứng Dụng Hello Xóm đề nghị các Thành Viên phải luôn tuân thủ các quy định về đăng tin và quy định pháp luật.

Mọi hành vi xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng như mạo danh, cung ứng dịch vụ sai sự thật gây thiệt hại cho Thành viên sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.