Thủ công Bởi Mi lan

Học Đan Len

  • Thứ Bảy 21/09 3:00 CH
  • 174 Hai Bà Trưng

    174 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Tiếng Anh, Tiếng Việt

Chi tiết

Học đan len cùng Mi Lan, cứ mỗi thứ 7 hàng tuần!

Địa điểm

174 Hai Bà Trưng

174 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam