Thủ công Bởi Hanh Tam Phan

Khéo tay xếp giấy / Easy Peasy & Fun Origami

  • Thứ Bảy 31/08 3:00 CH
  • 37 Nguyễn Thị Diệu

    37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Tiếng Việt

Chi tiết

Trải nghiệm xếp giấy nghệ thuật, thỏa sức sáng tạo, thổi hồn vào giấy, và đọc sách tự do tại thư viện Nam Thi.

Địa điểm

37 Nguyễn Thị Diệu

37 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam