Nghệ thuật Bởi Polar

Cafe cùng vận mệnh

  • Thứ Tư 18/09 6:30 CH
  • 6 Đường Nguyễn Biểu

    6 Đường Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi tiết

Tèn ten tèn ten! 🌝Bạn muốn biết vận mệnh của mình có tốt đẹp hay không? 🌝Hội FA muốn xem mình có tìm được một nửa yêu thương hay không? 🌝Tình duyên, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng và hàng ngàn câu hỏi khác của các bạn đều sẽ được team THE CAT giải đáp tại Polar Station đó nha 😁 🌝Combo 80K: 1 phần nước tùy chọn tại Polar Pop cùng 15 phút giải đáp mọi thắc mắc của bạn (không giới hạn số lượng câu hỏi )

Địa điểm

6 Đường Nguyễn Biểu

6 Đường Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam