Giao lưu Bởi Anna Asuncion

LINKED LOCAL MEET-UP EVENING

  • Thứ Sáu 23/08 6:00 CH
  • Kafnu Ho Chi Minh City

    92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

  • Tiếng Anh

Chi tiết

Realizing the importance of creativity, sustainabilty and empathy in today's society

Địa điểm

Kafnu Ho Chi Minh City

92A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh