Bởi Hello Xóm

UCLA Vietnam Volunteer Day 2019 to Benifit Xuân (Children of the Future)

  • Thứ Bảy 28/09 5:00 CH
  • Hello Xóm

    32 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2

  • +1

Chi tiết

[ Vietnamese Below] XUÂN transforms the lives of children by accompanying them on the path to school. XUÂN distributes scholarships, support shelters and carry out programmes to help children in need. Every donation will go to support children's education. 🔥EVENT ACTIVITIES: 💎 Cost of entry is donation of 100,000 VND 💎 Each package for school supplies is: 200,000 VND 💎 Donations will help children access to education. Help For A Good Cause! ———————————————————— XUÂN biến đổi cuộc sống của trẻ em bằng cách đồng hành cùng các bạn trên con đường đến trường. Tổ chức XUÂN mang đến các em những phần học bổng, hỗ trợ nơi cư trú và thực hiện các chương trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần đóng góp sẽ giúp các em có được một nền giáo dục tốt hơn. 🔥CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN: 💎Chi phí quyên góp tại đầu chương trình là 100.000VNĐ 💎Mỗi gói tài trợ đồ dụng học tập có giá trị là 200.000VNĐ 💎Các gói học bổng sẽ được dùng để hỗ trợ học sinh đến trường. Hãy cùng chung tay vì một mục đích tốt!

Địa điểm

Hello Xóm

32 Đường B2, An Lợi Đông, Quận 2